Jak vytvořit nového uživatele a přidělit mu oprávnění v mysql

O MySql:

MySql je open source databázový systém, který uživatelům pomáhá ukládat a pozdtěji přijímat data. V uživatelském manuálu je mnoho způsobů, jak přidělit uživateli oprávnění a tento tutoriál vám ukáže několik možných způsobů.

Jak vytvořit nového uživatele

V nově nainstalovaném mysql je pouze jeden uživatel – root  a nyní si předvedeme, jak přidat nového uživatele a přidělit mu patřičná oprávnění. Takže pojďme na to :

 1. V příkazovém řádku spusťte mysql příkazem mysql -u root -p   . Systém vás požádá o heslo uživatele root. Nejedná se o heslo systému ale heslo mysql roota.
 2. Napiště příkaz :
  CREATE USER 'novyuzivatel'@'localhost' IDENTIFIED BY 'heslo';

  Tímto příkazem vytvoříte nového uživatele se jménem novyuzivatel a heslem heslo, ale nemá žádná oprávnění, proto se pouze může přihlásit do mysql

 3. Přidělte uživateli oprávnění:
  GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'novyuzivatel'@'localhost'; 

  Tímto jsme přidělili novému uživateli všechna oprávnění – kromě přidělování

 4. Napište
FLUSH PRIVILEGES;

Tímto příkazem dojde ke znovunačtení uživatelských oprávnění a vaše nastavení nového uživatele již funguje.

Jak nastavit různá oprávnění

zde je malý výpis oprávnění, která můžete použít

 • ALL PRIVILEGES- jak jsme předvedli výše – MySQL uživatel má přístup do všech databází  (kromě systémových databází)
 • CREATE- povolí uživateli vytvářet nové tabulky, nebo databáze
 • DROP- povolí uživateli mazat tabulky nebo databáze
 • DELETE- povolí uživateli mazat řádky z tabulky
 • INSERT- povolí uživateli vkládat řádky do tabulky
 • SELECT- povolí uživateli používat příkaz Select pro prohledávání (nahlížení ) databáze
 • UPDATE- Povolí uživateli aktualizovat řádky tabulky
 • GRANT OPTION- povolí uživateli přiřazovat, nebo odstraňovat oprávnění

Pro přidání uživatelských oprávnění mužete použít následující

 GRANT [typ oprávnění] ON [jméno databáze].[jméno tabulky] TO ‘[uživatel]’@'localhost’;

Pro odebrání uživatelských oprávnění použijte

 REVOKE [typ oprávnění] ON [jméno databáze].[jméno tabulky] FROM ‘[uživatel]’@‘localhost’;

No a stejně jako když mažete databázi příkazem DROP, tak i uživatele můžete smazat příkazem

DROP USER ‘uživatel’@‘localhost’;

Nyní už jenom stačí otestovat vámi vytvořeného uživatele a to odhlášením příkazem quit a přihlášením se jako nový uživatel příkazem mysql -u [uživatelské jméno] -p

No a pokud vám tento článek extra nepomohl, doinstalujte si nejčastěji používané gui (graphic user interface) – www rozhranní phpMyAdmin, kde si většinu těchto nastavení naklikáte.

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.