Plugin Residence Minecraft

Základní příkaz

 • /res – Zobrazí nápovědu.

PŘÍKAZY VÝBĚRU

 • /res select [x] [y] [z] – výběr čtvercového prostoru k ochraně, X Y a Z jsou všechny směry kam až ochrana bude funkční od vaší pozice.Také lze použít nástroj (dřevěná motyčka v základním nastavení) pro výběr prostoru.
 • /res select size – zobrazí velikost vybraého prostoru (počet bloků)

Informační příkazy

 • /res info <JménoRezidence> – Vypíše info o rezidenci se jménem<Jméno rezidence> .Pokud se v residenci nacházíte, není nutno psát jméno
 • /res list – list rezidencí, které vlastníš

Utility

 • /res unstuck – vykopne vás z rezidence, ve které zrovna jste
 • /res message <residence> [enter/leave] [message] – nastavuje zprávu při vstupu, nebo výstupu z rezidence. Můžeš vynechat <residence> pokud se v ní nacházíš.
 • /res message <residence> remove [enter/leave] – maže vstupní, nebo výstupní zprávy.
 • /res rename – [StaréJméno] [NovéJméno] přejmenuje rezidenci.Pokud jde o subzónu, musí být staré jméno napsáno celé (parent.subzone), NovéJméno může být jakékoliv.
 • /res renamearea [residence] [OldName] [NewName] – Přejmenuje psychickou oblast připojeno k residenci.

Příkazy vytváření

 • /res create [ResidenceName] – Vytvoří rezidenci
 • /res area <add/remove> <residence> <areaID> – Přidá nebo odstraní prostor k residenci. Ty mohou překrývat s oblastmi stejném domě.
 • /res remove [ResidenceName] – Vymaže rezidenci

Nastavení příznaků – flagů

 • /res set <ResidenceName> [flag] [true/false/remove] – nastaví flagy rezidence.
 • /res gset <ResidenceName> [GroupName] [flag] [true/false/remove] – Nastaví flagy pro jinou skupinu
 • /res pset <ResidenceName> [PlayerName] [flag] [true/false/remove] – nastaví flagy pro daného hráče
 • /res lset <ResidenceName> [blacklist/ignorelist] [material] -přidá/odebere materiály z blacklist/ignorelist.
 • /res lset <ResidenceName> info – list nastavení dané rezidence blacklist/ignorelist .
 • /res mirror [FullSourceName] [TargetName] –

List Flagů

 • move – true povolí pohyb
 • build – true povolí stavět
 • use – true povolí použití tlačítek, pák, dveří, a řemeslné stoly
 • container – true umožňuje použití truhel, pecí a dávkovače
 • pvp – disabled
 • ignite – disabled
 • subzone – true povolí subzóny
 • firespread – disabled
 • damage – disabled
 • tnt / creeper – disabled
 • monsters – disabled
 • flow – true allows liquid movement
 • tp – disabled

Market / Economy

obchodování

Staňte se pronajímatel a nájemces nájemným tím, že vytvoříte subzony ve vaší domácnosti. Oběví se na trhu a můžou být pronajímány

 • /res subzone <ResidenceName> [SubZoneName] – Vytvoří subzónu ve vaší rezidenci, musíte být vlastník
 • /res market rentable [Main residence name].[subplot name] [rent cost] [# of days] [repeat: true/false] -Vytvoří subploty s parcelama k pronájmu/
 • /res market [buy/info] [residence] – nákup nebo / zobrazí info o rezidenci na prodej
 • /res market sell [residence] [amount] – vystaví rezidenci na prodej
 • /res market unsell [residence] – odstranit rezidenci která byla na prodej
 • /res lease [renew/cost] [residence] – obnovit / Zobrazit náklady na obnovování bydliště. Náklady se použije pouze tehdy, pokud používáte iConomy.
 • /res market list – zobrazí všechny rezidence na prodej

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.